Instalacje elektryczne

Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników instalacje elektryczne powinny być wykonane z należytą dbałością oraz bezbłędnie, dlatego też najlepiej powierzyć je fachowcom.
Firma EKOWIT to doświadczeni specjaliści w branży elektrycznej posiadający wiedzę, umiejętności oraz niezbędne uprawnienia do realizowania prac w obszarze mieszkaniowym i przemysłowym.

Nasza oferta obejmuje:

 • projektowanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych
 • montaż rozdzielnic elektrycznych i licznikowych
 • remonty i modernizacje rozdzielnic budowlanych
 • prace instalacyjne
 • montaż systemów domofonowych i instalację monitoringu
 • instalację systemów alarmowych
 • opracowanie dokumentacji powykonawczej
 • wykonanie pomiarów elektrycznych
 • montaż systemu sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania, systemy SAP
 • montaż instalacji odgromowych
 • wykonanie instalacji teletechnicznych oraz telekomunikacyjnych

Wszystkie zadania wykonujemy rzetelnie, wykorzystując najwyższej jakości materiały, dzięki czemu instalacje elektryczne są bezpieczne i bezawaryjne.

Pomiary elektryczne

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do użytku, konieczne jest wykonanie pomiarów elektrycznych, niezbędne jest także okresowe wykonywanie badań technicznych, dzięki którym można dokonać oceny technicznej instalacji elektrycznej.

Firma EKOWIT oferuje wykonanie profesjonalnych pomiarów oraz badań technicznych, wraz z pełną dokumentacją dotyczącą zrealizowanego badania. W ramach usług znajduje się także wykrywanie oraz naprawa usterek w eksploatowanej instalacji elektrycznej. Wszelkie pomiary wykonujemy przy wykorzystaniu certyfikowanej aparatury pomiarowej.