Badania i analizy techniczne

Planujesz remont? A może termoizolację? Chcesz nadbudować dom, wymienić konstrukcję lub ocieplić dach? Pamiętaj, że oprócz projektu budowlanego, musisz posiadać dokument potwierdzający wykonanie oceny technicznej budynku.

Planując inwestycje budowlane lub remontowe, wielu inwestorów podejmuje działania zmierzające do wydania opinii o stanie technicznym nieruchomości.
Firma EKOWIT oferuje profesjonalną usługę oceny stanu technicznego budynku, popartą wynikami badań oraz pomiarów parametrów technicznych nieruchomości.

Ocena stanu technicznego to wymagany dokument w przypadku inwestycji obejmujących przebudowę lub rozbudowę budynku, warto wykonać ją także w momencie odbioru lokali mieszkalnych i użytkowych.
Nasza firma posiada niezbędny sprzęt oraz przeszkolenie w zakresie badań budynków na podstawie których wystawi Państwu wiarygodny dokument.

Proponujemy Państwu kompleksowe badania, pomiary oraz opinię z zakresu:

  • badań termowizyjnych budynków i urządzeń (badanie sprawności energetycznej budynków, likwidacja mostków termicznych, rozkład temperatur w pomieszczeniach, kontrola pracy ogrzewania podłogowego, klimatyzacji, pomp ciepła itp.)
  • badań termoanemometrycznych (kontrola prędkości oraz temperatur powietrza w kanałach wentylacyjnych, badanie ciągów kominowych, badanie wymiany powietrza w budynkach z wentylacją grawitacyjną oraz mechaniczną, pomiar sprawności rekuperatorów)
  • badań luksometrycznych (badanie wykazujące jeden z najistotniejszych warunków środowiskowych jakim jest poziom natężenia światła w eksploatowanych pomieszczeniach)
  • badań radiowizyjnych (badanie oraz analiza spektrum radiowego, wykazanie miejsc zakłóceń w pracy urządzeń radiowych, telewizyjnych oraz automatyki)
  • pomiarów elektrycznych (badanie wszelkich parametrów pracy instalacji elektrycznej, diagnoza uszkodzeń, regulacja oraz strojenie instalacji RTV)