Zadaszenie balkonów bloku mieszkalnego w Zabrzu

Wykonanie zadaszenia balkonów ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego w Zabrzu.